Θεραπεία ακμής

Η ακμή αποτελεί το συχνότερο δερματολογικό πρόβλημα παγκοσμίως. Δεν υπάρχει στάνταρντ θεραπεία που να αποδίδει σε όλες τις περιπτώσεις, και ούτε χρησιμοποιείται στο ίδιο άτομο η ίδια θεραπεία καθόλη τη διάρκεια της αγωγής. Η θεραπεία εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση. Η θεραπεία της ακμής πρέπει πάντα να συνοδεύεται από τη χρήση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση δερμοκαλλυντικών προϊόντων για την ολοκληρωμένη φροντίδα του δέρματος.

Οι ουλές της ακμής αποτελούν ένα δύσκολα αντιμετωπίσιμο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, οι ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη αποτεσματικότερων μεθόδων γα την εξάλειψή τους. Τα ειδικά χημικά peeling και οι θεραπείες ανάπλασης του δέρματος με ειδικά λείζερ μπορούν να εξαλείψουν σε μεγάλοβαθμό τα σημάδια της ακμής.